Object structure
Title:

Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na pięciu największych rynkach ubezpieczeniowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Position of Mutual Insurance Companies on Five Biggest Insurance Markets

Creator:

Cycoń, Maciej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 57-62

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie pozycji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na rynkach ubezpieczeniowych Stanów Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wśród dwudziestu TUW, które mają najwyższy przypis składki, tylko dwa nie pochodzą z omawianych państw. Zaprezentowany zostaje udział TUW w danych rynkach ubezpieczeniowych w latach 1997 i 2006. Partycypacja w zbiorze składki w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech i Francji znajduje się na poziomie pomiędzy 32,2 a 40,4%. Wielka Brytania odznacza się słabą pozycją towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, których udział w rynku brytyjskim nie przekracza 6%. Następnie omówiona zostaje szczególnie silna pozycja TUW w Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech w dziale II ubezpieczeń, a TUW w Japonii w dziale I

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: