Object structure
Title:

Działalność innowacyjna polskich zakładów ubezpieczeń na rzecz rozwoju technologii świadczenia usług

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovation Activities of Polish Insurance Companies Aimed at Services Technology Development

Creator:

Glabiszewski, Waldemar

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 70-77

Abstrakt:

W niniejszym artykule o charakterze empirycznym podjęta została próba identyfikacji aktywności polskich zakładów ubezpieczeń w zakresie wprowadzania innowacji technologicznych. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zakłady ubezpieczeń, świadome strategicznego znaczenia technologii w procesie kreowania oferty rynkowej i rozwoju przedsiębiorstwa, prowadziły w ostatnich latach aktywną działalność innowacyjną na rzecz jej doskonalenia i unowocześniania. Kierując się jasno sprecyzowanymi motywami, koncentrowały się przede wszystkim na modernizacji dotychczasowych technologii projektowania, świadczenia i sprzedaży usług, wprowadzając bądź też modyfikując jednocześnie wspomagające je systemy informatyczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: