Object structure
Title:

Analiza lokat towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2003-2007

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of the Investments of the Insurance Companies in Poland in the Years 2003-2007

Creator:

Jóźwicki, Rafał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 86-94

Abstrakt:

Sektor instytucji ubezpieczeniowych jest jednym ze strategicznych obszarów funkcjonowania systemu finansowego. Akumulacja środków przez zakłady ubezpieczeń oraz inwestycje finansowe przez nie dokonywane wpływają na zachowanie równowagi tegoż systemu, oddziałują na jego rozwój i przyczyniają się do wzrostu efektywności. Towarzystwa ubezpieczeniowe są aktywnym inwestorem zarówno na rynku kapitałowym, jak i pieniężnym. Instytucje te, z racji dysponowania ogromnymi środkami pieniężnymi, które zostały im powierzone w formie składek ubezpieczeniowych, należą do największych graczy instytucjonalnych na rynkach finansowych. Celem niniejszego opracowania jest analiza polityki lokat towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2003-2007

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: