Object structure
Title:

Ubezpieczenie tytułu prawnego nieruchomości (title insurance) – perspektywy rozwoju na rynku polskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Title Insurance - Prospects Of The Development on the Polish Market

Creator:

Kowalczyk, Patrycja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 102-109

Abstrakt:

Rozwój rynku nieruchomości spowodował pojawienie się nowych rodzajów ryzyka, które związane są głównie z transakcjami zawieranymi na rynku nieruchomości. Obok wielu rodzajów ryzyka związanego z finansowaniem nieruchomości pojawiło się także ryzyko wad prawnych nieruchomości. Ryzyko to może być pokryte polisą ubezpieczeniową. Ubezpieczenie wad prawnych nieruchomości jest produktem bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych i kupowanym przy zawieraniu większości transakcji nieruchomościami. Rozwój tego produktu na rynku polskim jest kwestią czasu, bowiem wachlarz rodzajów ryzyka pokrywanego polisą ubezpieczeniową jest dość szeroki i zabezpiecza ubezpieczonego na cały okres posiadania tytułu prawnego do danej nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: