Object structure
Title:

Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym a kryzys finansowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Supervision over the Insurance Market and the Financial Crisis

Creator:

Lameent, Marzanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 118-124

Abstrakt:

Rynek ubezpieczeniowy jako część rynku finansowego jest zagrożony kryzysem finansowym. Wynika to przede wszystkim z bezpośrednich powiązań z rynkiem nieruchomości, funkcjonowania zakładów ubezpieczeń w ramach grup kapitałowych i powiązań z bankami, a także z ogólnego osłabienia sytuacji makroekonomicznej. W warunkach kryzysu finansowego wzrasta rola nadzoru ubezpieczeniowego, który powinien dostosować zasady i metody oceny do zmienionej rzeczywistości. Proces oceny zakładów ubezpieczeń powinien zmierzać w kierunku zagadnień związanych z procesem zarządzania ryzykiem, a w warunkach kryzysu w sposób szczególny powinien się koncentrować wokół zagadnień, które mogą wywołać zakłócenia na rynku ubezpieczeniowym, tj. związanych z polityką lokacyjną oraz uczestniczeniem w grupach kapitałowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: