Object structure
Title:

Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego a konsekwencje kryzysu gospodarczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consequences of the Economic Crisis on Trade Credit Insurance Market

Creator:

Lisowski, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 133-142

Abstrakt:

Polski rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego jest narażony na dodatkowe ryzyko, którego źródłem są rynki globalne. To ryzyko może się zmaterializować za pośrednictwem bezpośrednich i pośrednich kanałów wpływu. Globalny kryzys kredytowy przysporzył duże problemy międzynarodowym ubezpieczycielom kredytu. Jego skutki mogą się przenosić przede wszystkim za pośrednictwem kanałów pośrednich, mianowicie makroekonomicznego, własnościowego i zaufania, a także przez bezpośredni kanał kredytowy i kanał finansowania. Ubezpieczyciele kredytu stoją przed wyzwaniem związanym ze skutkami kryzysu, takimi jak skokowy wzrost szkód, a w konsekwencji zmniejszająca się zyskowność i kapitalizacja

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: