Object structure
Title:

Wpływ ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych na rozwój rynku ubezpieczeniowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influence of Insurance Guarantee Schemes on the Development of Insurance Market

Creator:

Łańcucki, Jerzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 143-149

Abstrakt:

Problem związany z ubezpieczeniowymi systemami gwarancyjnymi (insurance guarantee schemes - IGS) dotyczy nie tyle tego, czy tworzyć taki system, ale w jaki sposób powinien on być zorganizowany i zarządzany. Decyzja o jego utworzeniu zależy przede wszystkim od porównania w danym kraju korzyści płynących z posiadania takiego systemu polegających na wzmocnieniu ochrony konsumentów z kosztami, zarówno bezpośrednimi, związanymi z zarządzaniem systemem, jak i pośrednimi, związanymi z negatywnym oddziaływaniem na rynek. W praktyce systemy IGS mogą być tworzone na wiele sposobów, przy uwzględnieniu różnych poziomów i zakresów ochrony dla różnych rodzajów ubezpieczeń. Trudności te nie powinny jednak stanowić większej przeszkody dla procesu harmonizacji systemów IGS w skali całej UE. Należy przede wszystkim zapewnić zbliżony poziom ochrony konsumentów w całej UE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: