Object structure
Title:

Industry Loss Warranties (ILW) jako alternatywne narzędzia zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

ILW as Alternative Tools of the Underwriting Risk Management

Creator:

Małek, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 150-161

Abstrakt:

Rozwiązania ILW stanowią alternatywę dla tradycyjnych umów reasekuracji. Z uwagi na to, że ILW wykraczają poza rynek asekuracyjny w uzyskiwaniu ochrony, klasyfikowane są jako rozwiązania alternatywnego transferu ryzyka (ART). Istotą ILW jest uzależnienie wypłat z tytułu realizacji ryzyka ubezpieczeniowego od poziomu szkód branży ubezpieczeniowej, a nie podmiotu nabywającego ochronę. Celem artykułu jest przestawienie konstrukcji ILW, zasad wypłaty oraz wad i zalet. Artykuł wychodzi od dokonania analizy ILW na tle kategorii ART. Następnie kontrakt ILW przeciwstawiany jest tradycyjnemu kontraktowi reasekuracyjnemu; przedstawiane są także skutki zastosowania indeksu branży oraz związanych z nim: ryzyka bazy i hazardu moralnego. Jako zakończenie rozważań na temat ILW dokonana zostanie próba wskazania perspektyw rozwoju kontraktów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: