Object structure
Title:

Ekonomiczna analiza prawa obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych jako metoda zwiększenia skuteczności rozwiązań prawnych – rozważania teoretyczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic Analysis of the Law of Obligatory Motor Insurance as a Method of Increasing the Effectiveness of Legal Solutions - Theoretical Considerations

Creator:

Maśniak, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 171-178

Abstrakt:

Efektywne prawo musi być skuteczne, czyli musi zadziałać w jakiejś rzeczywistej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. W odniesieniu do prawa ubezpieczeń komunikacyjnych taką przestrzenią będą, z jednej strony, realia rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, z drugiej ruch drogowy i sytuacja społeczno-ekonomiczna jego uczestników. Ekonomiczna analiza prawa zajmuje się badaniem prawa za pomocą narzędzi ekonomicznych. Skuteczność systemu ochrony ofiar wypadków drogowych opartego przede wszystkim na ubezpieczeniach wymaga wykorzystania teorii kosztów. Istotne jest również ekonomiczne uzasadnienie interwencji publicznej, realistyczna analiza instytucji ubezpieczeniowych i quasi-ubezpieczeniowych oraz uwzględnienie roli orzecznictwa w systemie podejmowania decyzji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: