Object structure
Title:

Perspektywy rozwoju regulacji dotyczących wyłączeń grupowych spod zakazu karteli dla sektora ubezpieczeniowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Future of Development of Block Exemption Regulations for the Insurance Sector

Creator:

Orlicka, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 185-191

Abstrakt:

Zarówno w polskim, jak i wspólnotowym prawie konkurencji ubezpieczenia są traktowane jak każda inna dziedzina działalności gospodarczej i przepisy tego prawa mają do nich zastosowanie bez żadnych ograniczeń. W obydwu porządkach prawnych ubezpieczenia korzystają jednak z przywileju polegającego na tym, że obowiązują wydane specjalnie dla tego sektora rozporządzenia o wyłączeniach grupowych. Stanowią one istotną pomoc dla ubezpieczycieli, którzy muszą samodzielnie oceniać prawnokonkurencyjną dopuszczalność zawieranych między sobą porozumień. Dnia 31 marca 2010 r. wygasa rozporządzenie wspólnotowe i w związku z tym z inicjatywy Komisji Europejskiej toczy się obecnie dyskusja nad dalszymi losami rozporządzeń grupowych dla sektora ubezpieczeniowego. W referacie wyjaśniono, jakie znaczenie ma dla rynku ubezpieczeniowego przywilej sektorowego wyłączenia grupowego. Ponadto ukazano konsekwencje ewentualnych zmian, które mogą zostać wprowadzone w wyniku przeprowadzonej dyskusji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: