Object structure
Title:

Charakterystyka i perspektywy rozwoju ubezpieczenia OC w ochronie zdrowia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Characteristics and Perspectives of Development of Third Party Liability Insurance in Health Services

Creator:

Szreder, Mirosław ; Bogdaniuk, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 215-228

Abstrakt:

W opracowaniu prezentujemy krótką charakterystykę obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC w ochronie zdrowia oraz nakreślamy perspektywy ich rozwoju z punktu widzenia lekarzy. Omawiamy wyniki zaprojektowanych i zrealizowanych dziewięciu indywidualnych wywiadów pogłębionych z lekarzami dobranymi do próby w sposób celowy, o zróżnicowanych specjalizacjach i różnym stażu pracy. Celem tych wywiadów było uzyskanie opinii i ocen na temat: kryteriów wyboru przez lekarzy konkretnej oferty ubezpieczenia, zróżnicowania oferty dla lekarzy różnych specjalności, roli izb lekarskich w promowaniu idei ubezpieczania się i orzekaniu o błędach w sztuce lekarskiej, czynników sprzyjających rozwojowi danej grupy ubezpieczeń oraz czynników hamujących i ewentualnych zagrożeń, idei wprowadzenia systemu obowiązkowych ubezpieczeń od błędów lekarskich (wzorowanego na systemie szwedzkim)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: