Object structure
Title:

Zastosowanie macierzy ryzyka w funkcjonowaniu audytu wewnętrznego w zakładach ubezpieczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Usage of a Risk Matrix in the Functioning of the Internal Audit in Insurance Companies

Creator:

Tomaszkiewicz, Aneta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 229-235

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza przydatności macierzy ryzyka jako narzędzia audytu wewnętrznego w firmie ubezpieczeniowej. Analiza procesów zachodzących w firmie pod kątem występowania potencjalnych rodzajów ryzyka związanych z działalnością przedsiębiorstwa powinna stanowić podstawę planowania audytu. Opisanie procesu i występującego w nim ryzyka w formie macierzy ułatwia podejmowanie decyzji co do tego, czy i jak często konieczny jest audyt określonego fragmentu działalności przedsiębiorstwa. Ogranicza to czas niezbędny do przeprowadzenia badania i zwiększa efektywność działań audytowych. Nie można jednak bezkrytycznie podchodzić do tej metody, zwłaszcza w kontekście zakładów ubezpieczeń, głównie dlatego, że specyfika tej branży wymusza wprowadzanie częstych zmian w procesach, które podlegały wcześniejszej analizie ryzyka

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: