Object structure
Title:

Jednostka samorządu terytorialnego jako nabywca ochrony ubezpieczeniowej – wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local Government Unit as Purchaser of Insurance Cover - Selected Issues

Creator:

Wojtkowiak, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 236-243

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wybrane aspekty z problematyki ubezpieczeń w jednostkach samorządu terytorialnego. Koncentruje się na gminie jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego w Polsce. W pierwszej części przeanalizowano pozycję prawną jednostek organizacyjnych gminy w kontekście możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia przez te podmioty. Autor stawia tezę, że jedynie gmina jako osoba prawna i gminne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną mogą być stroną umowy ubezpieczenia. W drugiej części przedmiotem analizy jest odpowiednie zastosowanie art. 827 kodeksu cywilnego do jednostki samorządu terytorialnego. Ostatnia część artykułu porusza temat ubezpieczeń przymusowych i obowiązkowych. Wymienione i opisane zostały wybrane regulacje nakładające na gminę obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: