Object structure

Title:

Zasadnicze uwarunkowania praktycznej przydatności prognoz

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conditions for Practical Applicability of Forecasts

Creator:

Pawlukowicz, Roman

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 122-132

Abstrakt:

Możliwość budowania prognoz nie przesądza o celowości ich faktycznego stawiania. Nie wszystkie prognozy wypełniają bowiem w wystarczająco dużym stopniu oczekiwania ich odbiorców (użytkowników, osób z nich korzystających) co do pragmatycznych atrybutów tych prognoz. Prognozy są praktycznie użyteczne, gdy charakteryzują się następującymi cechami: dopuszczalnością, aktualnością, sekwencyjnością, powtarzalnością i kompleksowością. W artykule podjęto tematykę wymienionych cech z punktu widzenia dwóch aspektów. Jeden dotyczy istoty i charakteru poszczególnych cech, drugi - pozytywnych i negatywnych konsekwencji, jakie implikują poszczególne cechy dla odbiorców prognoz

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103 ; Prognozowanie w zarządzaniu firmą

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu