Object structure

Title:

Prognozowanie w modyfikacjach struktur małego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Forecasting in Alteration of Structures of a Small-Sized Enterprise

Creator:

Wiśniewski, Jerzy W.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 240-249

Abstrakt:

Ważnym obszarem decyzyjnym jest zmiana określonej struktury w firmie. Modyfikacja struktury może obejmować rozmaite grupy problemów. Zmiana struktur przedsiębiorstwa jest reakcją na pojawiające się zagrożenia lub też na nowe wyzwania tworzące możliwość poprawy jego wyników ekonomicznych. Pojawiają się potrzeby prognozowania: korekty asortymentowej struktury produkcji, zainwestowania w środki trwałe i technologie oszczędzające pracę ludzką, tworzące substytucyjny względem pracy żywej majątek trwały, prowadzące do wyraźnego wzrostu wydajności i ograniczenia kosztów pracy, inwestowania w nowy rodzaj majątku trwałego umożliwiającego wytwarzanie nowych asortymentów, wymianę majątku trwałego w przedsiębiorstwie prowadzącą do zmiany profilu działalności, znalezienia alternatywnego sposobu zainwestowania posiadanych zasobów kapitałowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103 ; Prognozowanie w zarządzaniu firmą

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu