Object structure
Title:

Aspekty behawioralne w rachunkowości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Behavioral aspects in accounting when making investment decisions

Creator:

Lis, Tomasz

Subject and Keywords:

decyzja ; elementy behawioralne ; inwestycje ; kapitał ; decision ; behavioural element ; investments ; capital

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2016; Nr 440, s. 382-391

Abstrakt:

Inwestorzy podejmujący decyzję o zaangażowaniu środków finansowych potrzebują wiarygodnej informacji. Dla inwestorów bardzo istotne znaczenie mają rzetelne informacje o zdolności spółki do budowania wzrostu jej wartości w postaci rosnących kapitałów własnych, które stanowią fundamentalną kategorię ekonomiczną dla spółki kapitałowej. Obecni i potencjalni właściciele kapitału, dostarczający środków niezbędnych do jej bieżącego funkcjonowania oraz przyszłego rozwoju, potrzebują jak najwięcej informacji. Podczas procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych należy jednak wziąć pod uwagę, oprócz informacji płynącej ze sprawozdań finansowych oraz dodatkowych danych, elementy behawioralne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.440.36

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 440 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: