Object structure
Title:

Analiza tendencji rozwoju przewozów ładunków na śródlądowych drogach wodnych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of trends in the development of freight transport on inland waterways in Poland

Creator:

Rolbiecki, Ryszard

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 127-142

Abstrakt:

Z doświadczeń krajów europejskich wynika, że drogi wodne charakteryzują się wysoką intensywnością wykorzystania. W Polsce nakłady na śródlądowe drogi wodne są zbyt małe w stosunku do potrzeb. Istnieje prawdopodobieństwo, że przewozy ładunków na krajowej sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce będą zanikać. Stąd też jako cel artykułu przyjęto oszacowanie skali regresji przewozów ładunków na śródlądowych drogach wodnych w Polsce, a także oszacowanie prognozy przewozów w perspektywie do 2020 r. Weryfikując przyjętą hipotezę oraz realizując postawiony cel badawczy, posłużono się modelem ekonometrycznym. Zmienną czasu t przyjęto jako kluczową zmienną objaśniającą zmiany wielkości przewozów ładunków na krajowych drogach wodnych w Polsce. Zanik funkcji transportowej śródlądowych dróg wodnych nie tylko oznacza rezygnację z korzyści wynikających z rozwoju transportu wodnego śródlądowego, ale także może być sygnałem pojawienia się poważnych problemów związanych z gospodarką wodną w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.09

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: