Object structure
Title:

Inteligencja emocjonalna jako behawioralny element współczesnej rachunkowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Emotional intelligence as a behavioral element of contemporary accounting

Creator:

Cieciura, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 220-230

Abstrakt:

Z rachunkowością w wymiarze praktycznym nierozerwalnie związany jest człowiek, będący konstruktorem tego systemu, realizatorem jego najważniejszych założeń i funkcji oraz strażnikiem przestrzegania jego naczelnych zasad. W artykule przedstawiono rozważania na temat istoty i znaczenia tzw. inteligencji emocjonalnej człowieka. Rozważania te odniesiono do praktycznego wymiaru rachunkowości, stawiając tezę, że rozwijanie inteligencji emocjonalnej osób zajmujących się rachunkowością powinno być współmierne z kształtowaniem wiedzy i umiejętności w tym zakresie. W artykule wskazano obszary rachunkowości, w których inteligencja emocjonalna może stanowić istotny czynnik realizacji naczelnej funkcji rachunkowości w odniesieniu do jej naczelnej zasady. W artykule posłużono się krytyczną analizą literatury oraz metodą rozumowania dedukcyjnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: