Object structure
Title:

Mierniki pomiaru dokonań w jednostkach wewnętrznych centrów finansowo-księgowych typu BPO

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Performance indicators used in finance and accounting process centers (BPO)

Creator:

Łada, Monika ; Ziarkowski, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 246-258

Abstrakt:

Celem artykułu jest zidentyfikowanie powiązania sposobu pomiaru dokonań międzynarodowych centrów outsourcingu usług finansowo-księgowych (BPO – Business Process Outsourcing) ze specyfiką tego typu podmiotów. W części pierwszej opracowania na podstawie przeglądu literatury przedmiotu scharakteryzowano wskaźniki systemu pomiaru dokonań, zasady ich aplikacji oraz wskazano specyfikę działalności centrów finansowo-księgowych typu BPO. W części drugiej przedstawione wyniki badań empirycznych pozwoliły na identyfikację obszaru i zakresu wykorzystania mierników pomiaru dokonań w jednostkach wewnętrznych dwóch analizowanych międzynarodowych centrów usług finansowo-księgowych prowadzących działalność w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.17

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: