Object structure
Title:

Wpływ systemowych zmian własnościowych na stabilność finansową polskiego sektora bankowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of systemic ownership changes on financial stability of the Polish banking sector

Creator:

Borsuk, Marcin ; Kowalewski, Oskar

Subject and Keywords:

akcja kredytowa ; struktura własności ; kryzys finansowy ; stabilność finansowa ; credit growth ; ownership structure ; financial crisis ; financial stability

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 18-31

Abstrakt:

Zjawiska zaobserwowane podczas globalnego kryzysu finansowego potwierdziły, że struktura właścicielska oddziałuje na politykę poszczególnych grup banków. W świetle strukturalnych zmian zachodzących w polskim systemie bankowym głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu struktury własnościowej na stabilność systemu bankowego w Polsce. Z punktu widzenia rozwoju teorii finansów kluczowe jest bowiem przeanalizowanie, w jaki sposób i w jakim stopniu obecność na rynku banków kontrolowanych przez Skarb Państwa niesie ryzyko dla stabilnego, zrównoważonego i efektywnego procesu pośrednictwa finansowego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jednym z wiodących determinantów wzrostu akcji kredytowej w okresach kryzysu jest typ własności banków, a aktywność kredytowa banków państwowych przejawia cechy antycykliczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.02

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: