Object structure
Title:

Tempo wzrostu gospodarczego a instytucje gospodarki rynkowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The rate of economic growth and market economy institutions

Creator:

Derkacz, Arkadiusz

Subject and Keywords:

Kalecki ; wzrost gospodarczy ; produkt krajowy brutto ; matryca instytucjonalna ; koszty transakcyjne ; instytucje gospodarki rynkowej ; economic growth ; gross domestic product ; institutional matrix ; transaction costs ; market economy institutions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 32-48

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba przedstawienia zależności między negatywnymi skutkami determinizmu instytucji bazowych a tempem wzrostu gospodarczego. Autor dokonał krytycznej analizy twórczości M. Kaleckiego i S. Kirdiny. Wykorzystując zasady geometrii analitycznej, przeanalizował tempo wzrostu gospodarczego w kontekście determinizmu instytucji bazowych oraz zależność poziomu akumulacji produkcyjnej od instytucji gospodarki rynkowej. Okazuje się, że negatywne skutki determinizmu instytucji bazowych w sposób bezpośredni wpływają na tempo wzrostu gospodarczego. Analiza wykazała zależność poziomu produktu krajowego brutto od nieefektywności ekonomicznych, których głównymi determinantami są czynniki instytucjonalne. Wyniki analiz dają możliwość dalszych badań nad instytucjonalnymi determinantami wzrostu gospodarczego. Artykuł jest przykładem oceny znaczenia współczesnej myśli ekonomicznej w dziedzinie wzrostu gospodarczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.03

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: