Object structure

Title:

Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji pokolenia 50 plus na rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Spatial differen- tiation of the situation of the 50+ generation on the labour market with the application of synthetic variable

Creator:

Giemza, Dawid

Subject and Keywords:

rynek pracy ; starzenie się społeczeństwa ; pokolenie 50+ ; wielowymiarowa analiza porównawcza ; autokorelacja przestrzenna ; labour market ; aging of the society ; 50+ generation ; multidimensional comparative analysis ; spatial autocorrelation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 65-84

Abstrakt:

Zasadniczym celem opracowania jest porównanie sytuacji pokolenia 50 plus na rynku pracy w województwach Polski, a także identyfikacja zależności przestrzennych, łącznie (ogółem) oraz w ramach różnych obszarów (kategorii) charakteryzujących sytuację pokolenia 50 plus na rynku pracy. Badanie prowadzono zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i czasowym, z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej, co umożliwiało uzyskanie oceny z punktu widzenia kilku cech diagnostycznych, bowiem rynek pracy jest kategorią złożoną i stosowanie pojedynczych miar względnych mogłoby prowadzić do jednostronnej analizy. Na podstawie uzyskanych wartości zmiennych syntetycznych, za pomocą globalnej i lokalnej statystyki Morana, przeprowadzono identyfikację występowania autokorelacji przestrzennych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.05

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu