Object structure

Title:

Efektywność technologii IT w bankach komercyjnych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Efficiency of IT technology in commercial banks in Poland

Creator:

Siudek, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 179-191

Abstrakt:

Głównym celem pracy jest określenie efektywności technicznej technologii IT w bankach komercyjnych w Polsce. Badania obejmują 13 banków komercyjnych w latach 2014-2017. W pracy wykorzystano nieparametryczną metodę DEA. Zastosowano w niej model BCC o zmiennych efektach skali zorientowany na efekty. Nakładami technologii IT w DEA były takie zmienne, jak: wartość oprogramowania IT, wartość sprzętu teleinformatycznego i koszty eksploatacji technologii IT, efektami zaś liczba użytkowników bankowości internetowej i liczba użytkowników bankowości mobilnej. Z badań wynika, że spośród wszystkich uwzględnionych banków tylko sześć wykazywało maksymalną efektywność techniczną technologii IT równą 100%, pozostałe banki były relatywnie nieefektywne i odznaczały się wskaźnikami efektywności w przedziale od 22 do 99%

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.13

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu