Object structure

Title:

Zielony wzrost gospodarczy – analiza porównawcza Czech i Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The green economic growth – comparative analysis for Czechia and Poland

Creator:

Sulich, Adam ; Grudziński, Adam ; Kulhánek, Lumir

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 192-207

Abstrakt:

Złożoność gospodarki, rozumiana jako rosnąca liczba elementów i więzi między nimi, stabilizuje ją przed niekorzystnymi zmianami w systemie gospodarczym. Jednym z kierunków budowania wzrostu gospodarczego jest jego „zazielenianie” przez wsparcie inwestycji służących ochronie środowiska i powstających w tym obszarze zielonych miejsc pracy. W ocenie wzrostu gospodarczego celowy jest pomiar efektów tych zmian w skali całych krajów. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wybranych różnic pomiędzy czynnikami wpływającymi na zielony wzrost Polski i Czech. W przeprowadzonej analizie porównawczej zielonego wzrostu w dwóch krajach wskazano na przewagę Polski nad Czechami, wynikającą z rozmiarów zasobów środowiska naturalnego równoważących skalę jego wykorzystania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.14

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu