Object structure

Title:

Zastosowanie technologii w compliance – stan obecny i perspektywy rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of technology in compliance – current state and development perspectives

Creator:

Ziarkowski, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 225-235

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest wskazanie na rosnącą rolę nowych technologii w realizacji funkcji compliance w organizacjach. Na początku opracowania omówiono definicje oraz podstawowe funkcje compliance. Następnie, opierając się na wynikach dotychczasowych badań przedstawionych w raportach branżowych oraz doświadczeniu zawodowym autora w zakresie realizacji funkcji zarządzania zgodnością w obszarze finansów, przedstawiono aktualny stan wykorzystania rozwiązań technologicznych w realizacji zadań compliance, a także perspektywy rozwoju nowych technologii w zarządzaniu ryzykiem niezgodności i wykrywaniu oszustw finansowych. Zaprezentowane rozważania prowadzą do wniosku, że niestabilność otoczenia prawnego oraz rosnąca odpowiedzialność karna członków zarządów prowadzi do dynamicznego rozwoju nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze zarządzania zgodnością oraz raportowania wewnętrznego i zewnętrznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.16

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu