Object structure
Title:

Strategia jakości usług w krajowej administracji skarbowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Service quality strategy in The National Tax Administration

Creator:

Wiatrak, Lidia

Subject and Keywords:

Krajowa Administracja Skarbowa ; jakość usług ; obsługa podatnika ; wsparcie podatnika ; The National Revenue Administration ; quality of services ; service of a taxpayer ; support of a taxpayer

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 436-452

Abstrakt:

Wsparcie podatnika i przedsiębiorcy w wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych to jeden z podstawowych kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się poprzez doskonalenie jakości świadczonych usług na rzecz podatnika. Prowadzone w opracowaniu rozważania odnoszą się do przybliżenia procesu rozwoju jakości usług administracji skarbowej poprzez identyfikowanie potrzeb klienta. Celem poznawczym artykułu jest omówienie procesu realizacji jakości usług w administracji skarbowej, a w szczególności dążenie organizacji do doskonalenia obsługi podatnika. Celem praktycznym jest wskazanie rozwiązań, które umożliwiają doskonalenie procesu usług świadczonych na rzecz klienta. W niniejszym opracowaniu do prezentacji omawianych zagadnień wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, statystyk publikowanych przez administrację skarbową, informacji prasowych oraz publikacji naukowych – studia literatury z zakresu przedmiotowej tematyki oraz obserwacje własne autora. Oryginalność i wartość artykułu opiera się na konstatacji: jakość usług ma zasadnicze znaczenie w funkcjonowaniu organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.41

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: