Object structure

Title:

Czy forma i objętość raportu niefinansowego zależą od wielkości przedsiębiorstwa? Badanie na przykładzie spółek WIG20 i mWIG40

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Does the form and volume of the non-financial report depend on the size of the enterprise? Study on the example of WIG20 and mWIG40 companies

Creator:

Kawacki, Marek ; Kuberska, Ewelina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 1, s. 65-83

Abstrakt:

Artykuł stanowi podsumowanie badań nad ujawnianiem informacji niefinansowych przez polskie jednostki po roku 2017. Celem badania była weryfikacja hipotez o zależności formy i objętości raportów niefinansowych od wielkości przedsiębiorstwa, obiektem zaś były raporty niefinansowe publikowane przez spółki notowane na WIG20 i mWIG40 w latach 2018 i 2019. W badaniu wykorzystano metodę analizy treści, metodę indukcji oraz metody statystyczne. Najważniejszymi wnioskami wynikającymi z badania są: brak widocznej korelacji między wielkością jednostki a objętością publikowanego raportu niefinansowego, brak widocznej i możliwej do wykazania zależności między formą sprawozdania niefinansowego a wielkością jednostki, możliwa do zaobserwowania zależność między formą a objętością raportu niefinansowego. Uzyskany rezultat potwierdził, że jednostki publikujące informacje niefinansowe w ramach odrębnego sprawozdania ujawniają większe ilości informacji niż jednostki publikujące informacje niefinansowe wewnątrz sprawozdania z działalności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.1.05

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 1

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu