Object structure
Title:

Philosophical or empirical incommensurability of frequentist versus Bayesian thinking

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Zwolennicy częstości a zwolennicy podejścia bayesowskiego. Spór o niewspółmierność w znaczeniu filozoficznym i empirycznym

Creator:

Trafimow, David

Subject and Keywords:

incommensurability ; commensurability ; a priori procedure ; estimation ; hypothesis testing ; Bayes factor ; niewspółmierność ; współmierność ; procedura a priori ; estymacja ; testowanie hipotez ; wskaźniki bayesowskie

Description:

Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 1, s. 25-48

Abstrakt:

Frequentists and Bayesians disagree about the soundness of performing calculations based, in an important part, on prior information. The disagreement goes back to a basic philosophical disagreement about how to conceptualize the meaning of probability. As frequentists and Bayesians use the term differently, there is a basic philosophical incommensurability. However, this philosophical incommensurability need not imply an empirical incommensurability. It is possible for there to be, simultaneously, philosophical incommensurability and empirical commensurability. This possibility implies consequences that this article discusses

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/eada.2021.1.02

Language:

eng

Relation:

Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: