Object structure
Title:

Użyteczność poznawcza wywiadu jako metody badawczej zagadnienia kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cognitive usefulness of the interview as a method of researching the issue management control in local government units

Creator:

Gregulska-Oksińska, Arleta

Subject and Keywords:

jednostki samorządu terytorialnego ; kontrola zarządcza ; wywiad ; local government units ; management control ; interview

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3, s. 26-36

Abstrakt:

Artykuł dotyczy problematyki metodycznej badań kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego i stanowi kontynuację prowadzonych przez autorkę badań i obserwacji dotyczących metodycznych problemów techniki ankietowej w badaniach zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarządzanie sektorem publicznym wymaga znaczących usprawnień w celu osiągania efektywności działania, dlatego też prowadzone w tym obszarze badania, wyciągane wnioski oraz projektowane rozwiązania wymagają uzyskiwania wyników o racjonalnej pewności. Autorka omawia metodykę badawczą w formie wywiadu, przedstawiając jednocześnie jej użyteczność poznawczą na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.3.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: