Object structure
Title:

Rola informacji w nowoczesnych systemach rachunku kosztów i zarządzania kosztami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of information in modern cost accounting and cost management systems

Creator:

Janus, Dorota

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; zarządzanie kosztami ; menedżer ; informacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3, s. 37-46

Abstrakt:

Rachunek kosztów w tradycyjnym rozumieniu nie jest w stanie dostarczyć informacji na potrzeby współczesnego zarządzania strategicznego, ponieważ nie bierze pod uwagę organizacji jako całego systemu. Nowoczesne systemy rachunku kosztów powinny dostarczać menedżerom, najlepiej w sposób ciągły, informacji dokładnej, aktualnej, kompletnej, odpowiedniej do konkretnych potrzeb i warunków. Celem artykułu jest zaprezentowanie roli informacji w nowoczesnych systemach rachunku kosztów, ponieważ to właśnie informacja tworzy treść każdej decyzji. Jest swoistym zasobem każdego przedsiębiorstwa, niezbędnym do podejmowania szybkich decyzji w zakresie zarządzania kosztami, bezpośrednio powiązanych z wynikami firmy. Cel osiągnięto przez dokonanie przeglądu literatury przedmiotu, obserwacji oraz wykorzystanie ogólnej metody dedukcyjnej. Dokonano również oceny kompetencji niezbędnych w XXI w. do skutecznego zarządzania informacjami o kosztach w organizacji. Menedżerowie poszukujący nowych sposobów rozwiązywania problemów na podstawie dobrze zaprojektowanego systemu rachunku kosztów mają bardzo wiele możliwości poprawy funkcjonowania, cost accounting, cost management, manager, information swoich firm bez konieczności uwzględniania czynników zewnętrznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.3.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: