Object structure
Title:

Informacja sprawozdawcza mikrojednostek w aspekcie marginalizacji zasady ostrożności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Micro-unit reporting in the aspect of marginalization of prudence concept principle

Creator:

Kaczmarczyk, Angelika

Subject and Keywords:

jednostki mikro ; zasada ostrożności ; informacja sprawozdawcza ; micro units ; prudence concept ; reporting information

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3, s. 47-56

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba oceny wpływu stopniowej marginalizacji zasady ostrożności na jakość informacji sprawozdawczej mikropodmiotów gospodarczych. Przyjęto takie metody badawcze, jak analiza literatury z badanego zakresu i dedukcja. Zasada ostrożności stanowiła kiedyś jedną z podstawowych cech jakościowych określających wiarygodność informacji sprawozdawczej. Z czasem jej znaczenie zmalało, co miało wpływ na wprowadzane regulacje prawne. Szczególnie w sprawozdawczości mikro- i małych jednostek można zaobserwować wręcz rezygnację ze stosowania tej zasady. Pojawia się pytanie: czy ograniczenie stosowania zasady ostrożności nie wpłynie na jakość informacji sprawozdawczej generowanej przez mikrojednostki? Przydatność określają jednak odbiorcy tej informacji, a krąg użytkowników sprawozdań mikro- i małych jednostek różni się od użytkowników sprawozdawczości dużych firm i korporacji. Można zaryzykować stwierdzenie, iż wprowadzane uproszczenia nie wpływają negatywnie na jakość informacji sprawozdawczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.3.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: