Object structure
Title:

Kluczowe wskaźniki wyników w kontroli zarządczej przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Key performance indicators in the management control of enterprises

Creator:

Krzeszowski, Wojciech Dawid

Subject and Keywords:

kluczowe wskaźniki wyników ; KPI ; kluczowe wskaźniki efektywności ; kluczowe wskaźniki dokonań ; kontrola zarządcza ; pomiar wyników ; Key Performance Indicators ; management control ; performance measurement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3, s. 67-82

Abstrakt:

Istotnym elementem kontroli zarządczej są kluczowe wskaźniki wyników (KPI). Cele artykułu to analiza miejsca KPI w kontroli zarządczej i wytycznych ich konstruowania oraz zaprezentowanie przykładowych wskaźników KPI w przedsiębiorstwie X. Osiągnięto je dzięki studium literatury, jej krytycznej analizie, praktycznym doświadczeniom autora oraz egzemplifikacji problematyki KPI w kontroli menedżerskiej. Przy definiowaniu KPI należy uwzględnić zależność między nimi a strategią i strukturą organizacyjną, warto kierować się wzrostem wartości przedsiębiorstwa, należy też powiązać cele firmy z zadaniami pracowników. Wykorzystywanie wskaźników KPI może powodować ogólną koncentrację na jednym określonym zestawie mierników i pominięcie innych mogących mieć znaczenie w realizacji strategii przedsiębiorstwa. Uzupełniono literaturę o ukazanie pomiaru i oceny wyników jako jednego z podstawowych zadań zarządzania przedsiębiorstwem konstytuujących kontrolę zarządczą, wytyczne dotyczące wyznaczania KPI, egzemplifikację problematyki KPI w kontroli zarządczej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.3.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: