Object structure
Title:

Polityka i wzrost gospodarczy w Indiach od czasu uzyskania niepodległości. Próba oceny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic growth and policy in India since gaining independence. An assessment attempt

Creator:

Zaremba, Michał

Subject and Keywords:

Indie ; gospodarka indyjska ; reformy gospodarcze ; India ; Indian economy ; economic reforms

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3, s. 112-127

Abstrakt:

Problematyka wzrostu i rozwoju gospodarczego zajmuje jedno z centralnych miejsc w naukach ekonomicznych. Jednym z najciekawszych przypadków krajów, które w ostatnim czasie osiągnęły wysokie stopy wzrostu gospodarczego, są Indie. Badania tego państwa są o tyle zasadne i interesujące, że jest on jedynym tak dużym, ludnym i zróżnicowanym krajem, który zachowując system demokratyczny, z powodzeniem wszedł na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest zbadanie i przedstawienie polityki i procesów wzrostu gospodarczego w Indiach od czasu uzyskania niepodległości. Wyniki badań pozwalają sformułować wniosek, że gospodarka indyjska przesunęła się na nową ścieżkę wzrostu. W przeciwieństwie jednak do wielu gospodarek, które również wprowadzały programy stabilizacyjne i transformacyjne, Indie nie odnotowały gwałtownego spadku tempa wzrostu w długim okresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.3.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: