Object structure
Title:

Ocena wpływu pożyczek udzielanych w ramach RPO WO na zatrudnienie w regionie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of the impact of loans granted under the RPO WO on employment in the region

Creator:

Bedrunka, Karina ; Grubiak, Michał ; Kuczuk, Anna

Subject and Keywords:

fundusze unijne ; regionalny program operacyjny ; województwo opolskie ; pożyczka ; EU funds ; regional operational programme ; opolskie voivodeship ; loan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 4, s. 1-18

Abstrakt:

Przeznaczeniem funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów w celu zwiększenia konkurencyjności całej Wspólnoty. Jednym z instrumentów wspomagających ten cel są pożyczki udzielane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dzięki zwiększeniu konkurencyjności gospodarczej możliwy jest także wzrost zatrudnia w przedsiębiorstwach korzystających z tego rodzaju wsparcia. Zbadania zależności między zmiennymi dokonano z wykorzystaniem metod statystycznych: histogramów, regresji logarytmicznej oraz gaussowskiego modelu mieszanego (GMM). Zauważono, że pod względem tworzenia miejsc pracy korzystniejsze jest udzielanie pożyczek większej liczbie przedsiębiorstw w mniejszych kwotach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.4.01

Language:

pol ; eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: