Object structure
Title:

Przydatność wybranych typów sieci neuronowych do prognozowania zmienności cen energii elektrycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Usefulness of selected types of neural networks for forecasting of electricity price volatility

Creator:

Lorek, Paweł

Subject and Keywords:

sieci neuronowe ; zastosowania gospodarcze ; prognoza szeregów czasowych ; giełdy energii ; neural networks ; time series forecasting ; energy exchange

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 246-253

Abstrakt:

W artykule poruszono problem prognozowania zmienności dziennych cen energii na giełdzie Nord Pool Spot. Zaproponowano dwa alternatywne modele bazujące na sztucznych sieciach neuronowych – perceptronie wielowarstwowym oraz sieci realizującej regresję uogólnioną. Szczególny nacisk położono na porównanie dokładności prognozowania obydwu modeli oraz odmienność ich zachowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: