Object structure
Title:

Ocena porównawcza wybranych polskich portali rekrutacyjnych z perspektywy kandydata, pracodawcy i kierownika

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparative rating of chosen Polish e-recruitment portals from the perspective of candidates, employers and managers

Creator:

Wiącek, Agnieszka

Subject and Keywords:

portal rekrutacyjny ; portal pracy ; e-rekrutacja ; recruitment portal ; job portal ; e-recruitment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 337-345

Abstrakt:

W artykule porównawczo oceniono trzynaście wybranych polskich portali rekrutacyjnych pod kątem wybranych cech (materiały edukacyjne, dogodność płatności, funkcjonalności, jakość ogłoszeń, wyszukiwarka ogłoszeń, podział na kategorie, liczba ogłoszeń, usability/nawigacja, odwiedzalność, ceny ogłoszeń, grafika, pozycja w Google, różnorodność usług) z perspektywy trzech grup interesariuszy: kandydatów, pracodawców i kierowników. Oceny były przyznawane w skali od 0 (najniższa) do 4 (najwyższa), bez ocen cząstkowych. Każdemu z ocenianych kryteriów dla każdej z perspektyw interesariuszy nadano inną wagę – wagi kryteriów sumowały się do jedności. Wagi przemnożone przez oceny pozwoliły stworzyć rankingi portali: oddzielne dla każdej grupy interesariuszy oraz ranking zbiorczy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: