Object structure
Title:

Działalność badawczo-rozwojowa szkolnictwa wyższego w Polsce na tle Unii Europejskiej

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Research and development activity of higher education in Poland compared to the European Union

Creator:

Mokrowski, Kacper ; Sawicki, Martyn

Contributor:

Gasz, Małgorzata. Redaktor ; Politaj, Adriana. Redaktor

Subject and Keywords:

działalność badawczo-rozwojowa ; szkolnictwo wyższe ; gospodarka oparta na wiedzy ; innowacyjność ; przedsiębiorstwa ; research and development activity ; higher education ; knowledge-based economy ; innovation ; enterprises

Description:

Ekonomia - wybrane problemy / pod red. Małgorzaty Gasz i Adriany Politaj. - Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 81-92

Abstrakt:

Działalność badawczo-rozwojowa odgrywa jedną z kluczowych ról w gospodarce opartej na wiedzy. Poprzez inwestycje w działalność B+R możliwy jest trwały i konkurencyjny wzrost gospodarczy państw. Celem tego artykułu jest analiza działalności B+R w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora szkolnictwa wyższego, w odniesieniu do Unii Europejskiej. Dodatkowo podjęto próbę analizy współpracy uniwersytetów z przedsiębiorstwami. Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto najważniejsze wnioski: Polska, pomimo ponoszenia coraz większych nakładów finansowych na działalność B+R w sektorze szkolnictwa wyższego, pozostaje wśród najmniej innowacyjnych krajów w UE. Zauważono, że współpraca szkolnictwa wyższego ze światem biznesu przyczynia się do rozwoju innowacyjnych gospodarek, jednak nadal istnieją bariery ograniczające kooperacje tych dwóch podmiotów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Ekonomia - wybrane problemy

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: