Object structure
Title:

Spis treści [Ekonomia - wybrane problemy / pod red. Małgorzaty Gasz i Adriany Politaj. - Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022]

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Debiuty Studenckie. Ekonomia - wybrane problemy

Contributor:

Gasz, Małgorzata. Redaktor ; Politaj, Adriana. Redaktor

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwa społeczne ; zielona energia ; osoby z niepełnosprawnością ; populacja NEET ; cyfryzacja ; COVID-19 ; szara strefa ; rynek pracy ; gospodarka oparta na wiedzy ; szkolnictwo wyższe ; formy zatrudnienia ; inflacja ; innowacyjność ; Unia Europejska

Description:

Ekonomia - wybrane problemy / pod red. Małgorzaty Gasz i Adriany Politaj. - Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 137

Abstrakt:

[Publikacja stanowi przekrojowe i wielopłaszczyznowe opracowanie wpisujące się w toczącą się dyskusję na temat współczesnych zagadnień ekonomicznych. Jest ono ciekawym źródłem wiedzy pozwalającym na nowe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Zakres rozważań podjętych w opracowaniu obejmuje głównie problematykę współczesnego rynku pracy oraz funkcjonowania podmiotów szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Czytelnik odnajdzie w książce omówienie między innymi takich zagadnień, jak: kolory energii w Europie i na świecie, rola i charakter przedsiębiorstw społecznych w Polsce na przy­kładzie organizacji non profit, technologie, innowacje oraz infra­struktura informacyjna jako elementy budowy Gospodarki Opartej na Wie­dzy, wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce, szara strefa rynku pracy w Polsce, sytuacja osób z niepełnosprawnością na polskim rynku pracy w ostatniej dekadzie, działalność badawczo-rozwojowa szkolnictwa wyższego w Polsce na tle Unii Europejskiej, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w zakła­dach pracy chronionej w Polsce, poziom cyfryzacji przedsiębiorstw w Polsce, zmiana form zatrudnienia jako efekt wzrostu liczby aktywnych in­nowacyjnie przedsiębiorstw, inflacja w Polsce w latach 2010-2021, populacja NEET w Polsce. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów zainteresowanych omawianymi zjawiskami i do praktyków pragnących pogłębić swoją wiedzę.](zapowiedź wydawnicza)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Ekonomia - wybrane problemy

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: