Object structure
Title:

Bariery wzrostu zatrudnienia w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Barriers in the Growth of Employment in Poland

Creator:

Niewiadomska, Anna

Subject and Keywords:

rynek pracy ; popyt na pracę ; zatrudnienie ; koszty pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 9-21

Abstrakt:

Polska znajduje się w grupie krajów o niskiej aktywności zawodowej i niskim wskaźniku zatrudnienia. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Z jednej strony niepełne wykorzystanie zasobów pracy wynika ze zbyt niskiej podaży miejsc pracy, z drugiej zaś uwarunkowane jest jakością siły roboczej, której kwalifikacje często odbiegają od potrzeb gospodarki. Niniejszy artykuł porusza kwestie barier ograniczających wzrost zatrudnienia w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: