Object structure
Title:

Grecja w objęciach kryzysu. Przemiany społeczno-ekonomiczne na Półwyspie Peloponeskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Greece Under the Crisis. The Socio-Economic Performance in the Peloponnesian Peninsula

Creator:

Piecuch, Jakub

Subject and Keywords:

Grecja ; globalny kryzys finansowy ; dług publiczny ; strefa euro ; wzrost gospodarczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 84-93

Abstrakt:

W 1981 r. Grecja stała się członkiem Unii Europejskiej, jednak pomimo 30 lat członkostwa właśnie ten kraj należy do najsłabiej rozwiniętych państw strefy euro. Co więcej, rząd w Atenach nie jest w stanie spłacać zaciągniętych w trakcie minionych lat zobowiązań. Kolejne państwa podążają w podobnym kierunku - Irlandia przestała być wypłacalna, a nad przepaść dotarły właśnie Portugalia i Hiszpania. Pod presją pozostałych państw strefy euro na początku 2010 r. rząd grecki poprosił o pomoc finansową. Na mocy umowy z MFW i UE Grecja zobowiązała się do znaczącego zmniejszenia deficytu budżetowego. Był to jeden z niezbędnych warunków otrzymania przez Grecję pomocy finansowej w kwocie 110 mld EUR. Jednak podejmowane przez grecki rząd próby zainicjowania reform strukturalnych napotykają głęboki opór społeczeństwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: