Object structure
Title:

Rynek nieruchomości rolniczych i jego makroekonomiczne uwarunkowania - ujęcie przestrzenne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Agricultural Land Market and Its Macroeconomic Conditions - Spatial Approach

Creator:

Pietrzykowski, Robert

Subject and Keywords:

ceny ziemi rolnej ; czynniki makroekonomiczne ; analiza przestrzenna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 94-106

Abstrakt:

W pracy przedstawiono analizę cen ziemi rolniczych w latach 1999-2010. Analizę przeprowadzono dla gleb dobrych (pszenno-buraczanych), średnich (żytnio-ziemniaczanych) i słabych (piaszczystych). W celu określenia związków ceny ziemi rolniczej z lokalizacją przeprowadzono analizę przestrzenną z uwzględnieniem macierzy wag zbudowanej w oparciu o macierz odległości. Do budowy macierzy odległości wykorzystano cechy o charakterze makroekonomicznym. W analizie wykorzystano: globalny i lokalny współczynnik korelacji Morana oraz analizę skupień.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: