Object structure
Title:

Szkolnictwo wyższe w tworzeniu innowacji dla gospodarki wiedzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Impact of Higher Education Activities on Knowledge Creation in Knowledge Economies

Creator:

Pohulak-Żołędowska, Elżbieta

Subject and Keywords:

wiedza ; badania naukowe ; aktywność patentowa ; gospodarka oparta na wiedzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 107-118

Abstrakt:

Niniejszy artykuł dotyka problemu przemian, jakie następują w nauce pod naciskiem priorytetów gospodarki opartej na wiedzy. Ośrodki akademickie zawsze były, są i będą ważnym źródłem innowacji dla gospodarek. Sfera badawcza ośrodków akademickich jest zdominowana przez badania podstawowe. Efekty działań badawczych to głównie publikacje naukowe, dzięki którym nowa wiedza ma szansę "przenikać" świat nauki i wywierać nań wpływ. Kolejnym, nie tak licznie reprezentowanym efektem działalności badawczej szkół wyższych jest ich aktywność patentowa. W niniejszym opracowaniu zostaną zaprezentowane badania dotyczące szeroko pojętej produktywności szkół wyższych mierzonej zarówno liczbą oraz "jakością" publikacji naukowych, jak i ilością innowacji wprowadzonych na rynek w procesie komercjalizacji wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: