Object structure
Title:

Efektywność zatrudnienia dotowanego osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 2007-2010

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness of Subsidized Employment of Persons with Disability in Poland in the Years 2007-2010

Creator:

Politaj, Adriana ; Koza, Andrzej

Subject and Keywords:

osoby niepełnosprawne ; zatrudnienie ; pomoc publiczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 119-130

Abstrakt:

Osoby niepełnosprawne pomimo swych ułomności w pewnych warunkach są atrakcyjnymi pracownikami. Należne pracodawcom dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów zatrudnienia oraz inne formy pomocy finansowej istotnie podnoszą konkurencyjność osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W latach 2007-2010 zatrudnienie osób niepełnosprawnych wyraźnie się zwiększyło, pomimo ogólnie złej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Pracodawcy poszukujący sposobów na obniżenie kosztów działania w warunkach kryzysu gospodarczego realizowali te zamierzenia dzięki zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i pobieraniu należnych dotacji z PFRON na zatrudnienie tych osób.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: