Object structure
Title:

Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Telework as a Flexible Form of Employment

Creator:

Puzio-Wacławik, Bogusława

Subject and Keywords:

rynek pracy ; elastyczne formy pracy ; telepraca

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 131-140

Abstrakt:

W artykule został omówiony problem uelastyczniania rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania telepracy jako nietypowej umowy o pracę. Elastyczne formy zatrudnienia są wyszczególnione przez polski Kodeks pracy, jednak wiele z nich wciąż nie jest stosowanych w dużym zakresie. Wynika to często z braku informacji na ten temat u pracodawców, a także z obaw pracowników o ich bezpieczeństwo zatrudnienia. Nietypowe umowy o pracę wiążą się ze słabszym zabezpieczeniem socjalnym, ale dzięki ich zastosowaniu więcej osób może znaleźć zatrudnienie. Ciekawą formą zatrudnienia jest telepraca, która pozwala na świadczenie pracy w domu dzięki zastosowaniu technik informatycznych. Ten rodzaj nietypowego zatrudnienia jest stosowany jeszcze w niewielkim stopniu, ale stanowi przyszłość dla wielu zawodów oraz rodzajów produkcji i usług.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: