Object structure
Title:

Procesy konwergencji krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2010

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Convergence Processes in the EU-Countries in 2000-2010

Creator:

Rosiek, Janusz

Subject and Keywords:

konwergencja ; beta ; sigma i gamma ; Unia Europejska ; stopa zatrudnienia ; stopa bezrobocia ; PKB per capita

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 176-188

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę analizy przebiegu procesów konwergencji realnej w krajach UE w latach 2000-2010. Skoncentrowano się przede wszystkim na poziomie krajowym, ale pokazano też podstawowe tendencje na poziomie regionalnym. W analizie wykorzystano podstawowe mierniki konwergencji realnej: PKB, stopa bezrobocia i zatrudnienia, a także mierniki związane z regionalnym zróżnicowaniem PKB w regionach UE. Zostały one wykorzystane do obliczania podstawowych wskaźników: rozstępu, odchylenia standardowego oraz opartego na nim współczynnika zmienności. Z konieczności skupiono się tylko na wybranych aspektach procesów konwergencji. Z tego powodu prezentowane wnioski należy rozpatrywać z ostrożnością i wnikliwie porównywać je z zawartymi w innych publikacjach, gdyż konwergencja jest zjawiskiem niesłychanie złożonym i wieloaspektowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: