Object structure
Title:

Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 a zmiany w sferze regulacyjnej gospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Economic Crisis of 2008-2009 and the Changes in the Regulation Aspect of Economy

Creator:

Swadźba, Stanisław

Subject and Keywords:

kryzys gospodarczy ; systemy gospodarcze ; liberalizm ; interwencjonizm

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 223-234

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu kryzysu lat 2008-2009 na sferę regulacyjną gospodarki. Najpierw autor pokazuje specyficzne cechy tego kryzysu. Następnie przedstawia poglądy ekonomistów na temat przewidywanych skutków kryzysu w sferze regulacyjnej - wzrost bądź zmniejszenie roli państwa w gospodarce. W dalszej części stara się zweryfikować powyższe poglądy i odpowiedzieć na pytania: Czy ostatni kryzys przyczynił się do zmiany systemów gospodarczych poszczególnych krajów? Czy są one bardziej liberalne, czy interwencjonistyczne? Główne wnioski zostały zawarte w ostatniej części artykułu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: