Object structure
Title:

Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Business Investments in Human Capital Development

Creator:

Szepelska, Alina

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; kapitał intelektualny ; inwestycje przedsiębiorstw

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 235-247

Abstrakt:

Dynamiczne zmiany warunków i sposobów gospodarowania przedsiębiorstw podnoszą znaczenie kapitału ludzkiego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Tworzona z wykorzystaniem wiedzy i kapitału ludzkiego wartość ma obecnie daleko większe znaczenie od tej osiąganej za pomocą tradycyjnych czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału. Wytworzenie przewagi konkurencyjnej opartej na kapitale ludzkim umożliwia firmie zdobycie i utrzymanie wysokiej efektywności w długim okresie. Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego powinny polegać na umożliwieniu pracownikom uczenia się i rozwoju, organizowaniu i planowaniu szkoleń oraz organizowaniu i ocenie programów szkoleniowych. Celem artykułu jest ukazanie zależności między inwestycjami w kapitał ludzki a rozwojem przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: