Object structure
Title:

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w warunkach zmienności otoczenia makroekonomicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Information Society in Poland in the Context of Changes of Macroeconomic Surroundings

Creator:

Szkudlarek, Piotr

Subject and Keywords:

społeczeństwo informacyjne ; makroekonomia ; teleinformatyka ; telekomunikacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 248-258

Abstrakt:

Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w istotny sposób wpływa na obraz światowej gospodarki. To dzięki nim informacja, tak kluczowa w procesie gospodarowania, stała się jednym z najbardziej pożądanych zasobów. W globalnym świecie buduje ona przewagę konkurencyjną zarówno pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki. Poza tym nowe technologie informatyczne i telekomunikacyjne ułatwiają w zasadniczy sposób komunikację, przenikanie kultur czy integrację społeczno-polityczną. To wszystko tworzy nowy obraz świata nazywanego społeczeństwem informacyjnym (SI). W artykule skupiono się na ocenie stanu jego rozwoju w Polsce, a także na określeniu możliwego oddziaływania czynników makroekonomicznych na proces kreowania SI w aspekcie tworzenia infrastruktury oraz jej wykorzystania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: