Object structure
Title:

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w świetle badań ankietowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Situation of Handicapped Workers on the Labour Market in the Light of Questionnaire Survey

Creator:

Szulczyńska, Urszula ; Poszwa, Beata

Subject and Keywords:

rynek pracy ; niepełnosprawni ; zatrudnienie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 270-281

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Próbę badawczą wyłoniono spośród pracowników jednego z zakładów pracy chronionej, podmiotów zatrudniających gros aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: