Object structure
Title:

Koniunktura a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic Cycle and Innovation Activity of Small and Medium Enterprises in West Pomeranian Region

Creator:

Świadek, Arkadiusz ; Tomaszewski, Marek

Subject and Keywords:

innowacje ; koniunktura ; sektor małych i średnich przedsiębiorstw ; współpraca innowacyjna ; regresja probitowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 304-316

Abstrakt:

Koniunktura gospodarcza jest istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje o podejmowaniu działalności innowacyjnej przez sektor MSP w regionie Pomorza Zachodniego. Na podstawie przeprowadzonego modelowania typu probit można stwierdzić, że widoczna jest istotna zależność między koniunkturą panującą w przedsiębiorstwach sektora MSP a realizowaną przez nie działalnością innowacyjną w regionie Pomorza Zachodniego. Dodatnia zależność jest obserwowana pomiędzy poprawą przychodów w firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw a nakładami i efektami działalności rozwojowej. Zależność ta jest widoczna zarówno w odniesieniu do nakładów na B+R, inwestycji w środki trwałe, jak i w odniesieniu do ulepszenia procesów technologicznych związanych z działalnością logistyczną i wprowadzeniem norm jakości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: